Plán akcí v květnu

květen4.5. Koncert ZUŠ v MŠ
5.5. Koncert v ZUŠ J. Hanuše pro 3.+4. třídu

11.5. Představení na Nové scéně ND 3.+4. třída 150Kč/dítě

12.5. Fotografování třídních kolektivů na zahradě
13.5. Ukázková hodina kroužku flétny a angličtiny v 16 hodin ve 4.třídě
14.5. Sportovní hry mateřských škol Prahy 6 – 4.třída
20.5. Jarní slavnost – vystoupení dětí pro rodiče

1.+2.třída v 15.30, 3.+4. třída v 16 hodin

26..5. Návštěva v Divadle Minor –představení Perníková chaloupka , 3.+4. třída 100Kč/dítě

27.5. Celodenní výlet pro všechny třídy Staré Hrady cena 490 Kč/dítě s obědem, každému dítěti bude přispěno ze SRPŠ 90Kč , rodiče tedy uhradí 400Kč