Plán akcí na duben

duben14.4. Sférické kino v MŠ 55 Kč/ dítě hrazeno ze SRPŠ
20.4. Workshop Včelka v MŠ – hrazeno ze SRPŠ

29.4. Čarodějnické odpoledne pro děti a rodiče v 16 hodin na zahradě