Platba příspěvku Spolku rodičů na 2. pololetí

Žádáme rodiče, aby do 10. 3. 2017 zaslali na účet Spolku příspěvek ve výši 1.000,- Kč na 2. pololetí šk. roku 2016/17.

Příspěvek zašlete na účet Spolku rodičů Mateřské školy Parléřova.
Číslo účtu je 27-1586360277/0100.

Pokud by někdo z rodičů chtěl Spolku věnovat peníze navíc – finanční nebo jiný dar, máme připravenou Darovací smlouvu.

K finančním darům, které máme ušetřené z 1. pololetí, bychom přidali a pořídili dětskou nábytkovou sestavu
do 1. třídy (máme již návrh i rozpočet) či kufr speciálních pomůcek s názvem Klokanův kufr. Jedná se o soubor pomůcek k všestrannému rozvoji dítěte, který se již v mateřských školách osvědčil.
O možnosti pomoci škole budeme hovořit i na třídních schůzkách.

2. 2. 2017 Věra Holušová Marie Korseltová
ředitelka školy předsedkyně Spolku rodičů

Informace o novém Spolku rodičů MŠ Parléřova

1. Informace

31. 12. 2016 zaniklo SRPŠ MŠ Parléřova.

Od 1. 1. 2017 byl zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v souladu se zák. č.89/2012Sb., občanským zákoníkem, Spolek rodičů Mateřské školy Parléřova.

2. Stanovy

Stanovy Spolku rodičů si můžete prohlédnout zde.

3. Členky výboru:

Předsedkyně Mgr. Marie Korseltová

Člen PhDr. Lucie Filipová Ph.D

Pokladník Zuzana Korbelová

4. Finance

Účet v Komerční bance zůstává stejný – č. účtu je 27-1586360277/0100

Na tomto účtu zůstaly uloženy finanční prostředky zrušeného SRPŠ, které jsou k dispozici Spolku. Na tento účet budou rodiče zasílat příspěvky, příp. peněžní dary.

5. Hospodaření s finančními prostředky

Finanční prostředky jsou použity na kulturní akce pro děti (divadla v MŠ, sezónní akce pro děti i rodiče ad.), na nákup hraček a dalších potřeb pro děti a nákup drobného vybavení do školy a na zahradu, které slouží dětem.

Veškeré výdaje jsou řádně evidovány v účetnictví Spolku a kontrolovány členkami výboru Spolku.