Fotografování jednotlivců

V listopadu 2017 jsme zrušili fotografování jednotlivců z důvodu nemoci naší paní fotografky.

Fotografování se bude konat v pondělí 5. 2. a v úterý 6. 2. 2018, paní fotografka dodá přihláškové listy a další informace.

V pondělí se budou fotit děti z 1. a 2. třídy, v úterý ze 3. a 4. třídy.

Je možno nechat vyfotit i sourozence spolu.

Věra Holušová
ředitelka školy

Pozvánka na besedu s psychologem a ředitelkou ZŠ Marjánka

(pro rodiče  předškoláků ze 3. a 4. třídy, kteří půjdou k zápisu)

 

Vážení rodiče,

zveme vás v úterý 6. února 2018 na setkání s Mgr. Kšajtem, psychologem, z pedagogicko-psychologické poradny v Praze 6 a ředitelkou ZŠ Marjánka.

Budeme hovořit o přípravě dětí ke školní docházce, školní zralosti, odkladech školní docházky a zápisu do ZŠ.

Setkání se uskuteční od 17 hodin ve 4. třídě.

8. 1. 2018
Věra Holušová
ředitelka školy

Poděkování a přání

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

děkujeme vám za celoroční spolupráci i za finanční a jiné dary.

Velmi si toho vážíme.

Přejeme vám i vašim rodinám krásné vánoční svátky v rodinném kruhu a do roku 2018 hodně zdraví, úspěchů a radosti z dětí.

 

Za kolektiv pracovnic naší školy

Věra Holušová
ředitelka školy 

Informace o možném pronájmu stolu na adventní akci

V pondělí 4. prosince od 16,30 plánujeme slavnostní rozsvícení vánočního stromu a s tím spojené adventní posezení s občerstvením, zdobením perníčků a adventním prodejem vánočních dárečků.

Pokud byste se chtěli prodeje vánočních výrobků či jiného zboží (dětské oblečení, dekorační výrobky) zúčastnit jako prodejci, je možné si pronajmout stůl za 100,-Kč v jídelně školky, kde se bude akce konat.

Další informace u paní učitelky Dittrichové, zástupkyně ředitelky, či předsedkyně Spolku rodičů, paní Korseltové.

Oznámení o přerušení provozu v době vánočních a novoročních svátků – vánočních prázdnin

Přerušuji podle § 3 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, provoz školy ve dnech 27. 12. – 29. 12. 2017 a 2. 1. 2018 (celkem 4 pracovní dny).

Jedná se o pracovní dny v době vánočních prázdnin.

Úplata za předškolní vzdělávání se při přerušení provozu, které nepřesáhne 5 dní nekrátí (§6 odst.5 cit. vyhlášky).

Provoz Mateřské školy Parléřova, který bude v roce 2017 ukončen v pátek 22. 12. 2016 v 15 hodin, bude pokračovat od středy 3. 1. 2018.

Věra Holušová
ředitelka školy

V Praze dne 24. 10. 2017
Č.j. 30/2017

Informace o začátku zájmových kroužků keramiky a angličtiny a cvičení

Keramika začíná v pondělí 2. 10.

Angličtina v pátek 6. 10.

Flétna začne pravděpodobně 10. 10. nebo později (zatím v jednání).

 

Seznamy dětí a další informace visí na nástěnce KROUŽKY U 4. TŘÍDY.

 

Cvičení v GC na Dlabačově začíná:

4. třída ve středu 4. 10. v 10:15

3. třída ve čtvrtek 5. 10. v 10:15

Děti si donesou batůžek s tričkem, kraťasy (legínami), protiskluznými ponožkami a lahvičkou s pitím.

Fotografování tříd – 30. 5.

V úterý 30. 5. se budeme dopoledne od 9:30 fotografovat na školní zahradě.

Jedná se:

  1. o fotografování tříd (cena za fotku 35 Kč)
  2. možnost vyfotit kamarády nebo sourozence (cena za fotku 30 Kč)

Nejedná se však o fotografování jednotlivých dětí.

Dětem připravte oblečení, ve kterém se budou fotit.

Pozvánka na třídní schůzky dne 15. 2. a 21. 2. 2017

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky, které se budou konat ve dvou termínech.

 

Pro 1. a 2. třídu bude schůzka ve středu 15. 2. od 16:30.

Pro 3. a 4. třídu v úterý 21. 2. od 16:30.

 

Tato schůzka bude spojena s vystoupením Mgr. Kšajta, dětského psychologa, z pedagogicko-psychologické poradny v Praze 6, který bude hovořit o přípravě ke školní docházce, školní zralosti, odkladech ŠD.

 

Na obou setkáních budeme nejprve hovořit o důležitých legislativních změnách, které se již týkají nebo budou týkat od 1. 9. 2017 i předškolního vzdělávání (např. povinná docházka předškoláků).

 

Učitelky pak budou v jednotlivých třídách rodiče informovat o vzdělávací práci, akcích pro děti a rodiče si budou moci s třídními učitelkami popovídat o problémech týkajících se výchovy a vzdělávání jejich dítěte a zeptat se na to, co je v této oblasti zajímá.

 

Rodiče budou též seznámeni se změnou organizace rodičů SRPŠ na Spolek rodičů MŠ Parléřova.

 

Účast jednoho z rodičů je nutná – spolupráce se školou (Školní řád) obsahuje i povinnost účasti rodičů na důležitých akcích pořádaných školou, což třídní schůzka je.

 

V Praze dne: 27. 1. 2017 Věra Holušová

ředitelka školy