Poděkování

Děkujeme rodičům za velkou účast na schůzi Spolku rodičů i třídních schůzkách (bylo přítomno 70 rodičů ze 100 zapsaných dětí!)

 

Vážení rodiče,

velmi si vážíme vašeho zájmu o spolupráci se školou a finanční i jinou pomoc naší škole.

Pokud byste chtěli přispět na pořízení altánu nebo vybavení tříd či hračky a potřeby pro děti, je tak možné učinit zasláním peněz na účet Spolku či se domluvit s třídními učitelkami, které vám řeknou, co by konkrétně do své třídy potřebovaly.

Další informace u paní hospodářky.

Číslo účtu Spolku je na nástěnce u 1. třídy vedle jídelníčku nebo na webových stránkách školy.

Věra Holušová
ředitelka školy

Poděkování – vánoce 2016

 Poděkování a přání

Vážení rodiče,

děkujeme vám za celoroční spolupráci i za finanční a jiné dary.

Velmi si toho vážíme.

Přejeme vám i vašim rodinám krásné vánoční svátky v rodinném kruhu a do roku 2017 hodně zdraví, úspěchů a radosti z dětí.

 

Za kolektiv pracovnic naší školy

 

Věra Holušová

ředitelka školy